Work Shop – Handling


Instruktoři:

Roman Záliš

Jana Zálišová

Helena Mudrová

V improvizovaném výstavním kruhu nás navštívilo zhruba 20 handlerů se svými staffordy. Jako nejčastější problém začínajících vystavovatelů bych označila motivaci a pohyb. Majitelé nevědí jak psa správně motivovat nebo naopak motivace je příliš silná a pes se nesoustředí na povel. Nevědí kdy a jak často psa odměňovat. Většinou ani nepoužívají hlasovou podporu a používají špatné povely (např. při pohybu v kruhu používají povel „k noze“ který je pro ideální pohyb psa v kruhu nevhodný).

Při nácviku předvádění psa v pohybu jsem se snažila lidi hlavně naučit, aby poznali kdy jejich pes jde v požadovaném klusu. Začínající handler nepozná při pohledu z vrchu, zde jeho pes jde klusem nebo cválá. Nácvik chůze a celkové předvedení psa v pohybu považuji za velice důležité stejně jako nácvik postoje.

Trénink výstavního postoje i pohybu není tak jednoduchý jak se zdá. Aby se handler vyvaroval chyb při nácviku, je důležité trénovat buď před zrcadlem nebo s pomocníkem, který radí a upozorňuje na chyby. Pomocník také může dobře nahradit osobu rozhodčího a při vhodném tréninku se dá dobře nacvičit aby pes pozorně sledoval rozhodčího, což je velice efektní.

Podle mého názoru, jen perfektně předvedený pes může vyhrát a je to zároveň signál pro rozhodčího, že tento pes na výstavu patří. Většina rozhodčích na předvedení kouká a zahrnuje ho do celkového hodnocení psa.

Proto každý kdo chce svého psa vystavovat by se měl na výstavu připravit. Měl by připravit nejen psa ale i sebe.

Přeji všem hodně úpěchů ve výstaním „ringu“


Helena Mudrová