Plna pozitivních dojmů jsem musela napsat pár slov o dnešním, mnou absolvovaném Semináři pro začínající vystavovatele, pořádaný díky STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB. Už jen myšlenka udělat něco pro majitele našeho milovaného plemene, kteří doposud neposbírali mnoho informací ohledně prezentace svých pejsků na výstavách, ať už v České republice nebo v zahraničí, je úchvatná. Myslím, že každý kdo se semináře účastnil, uvítal tuto jedinečnou možnost získat cenné informace od velmi zkušených chovatelů a hlavně úspěšných handlerů pana Romana Záliše, předsedy SBTC a paní Jany Zálišové, navíc ještě s bonusem- pod dohledem poradkyně chovu a mezinárodní rozhodčí paní Hany Vojáčkové. Seminář dle mého usouzení splnil přesně to, co jsem od něj očekávala. Úplně od základu bylo shrnuto, co od výstav jako takových očekávat- jak se na ně připravit psychicky a fyzicky, jak se přihlásit, jaké důležité věci nezapomenout a třeba i jak se obléci. Ano, mnohým zkušeným chovatelům a dlouholetým majitelům se mohou zdát tyto informace triviální, ale zmíněné poznatky byly pro mnohé z nás obohacující inspirací, jak se co nejlépe vypravit na tak krásné akce, jakými jsou výstavy psů. Já osobně bych na teoretické části neměnila nic. Měla úžasný náboj, což bylo zřejmě díky poutavému přednesu manželů Zálišových, protože i přes neustálé charakteristické povídání některých psích účastníků, dokázali po celou dobu udržet naši pozornost. Všechny nás velmi zaujaly jejich osobní zkušenosti z cest za výstavami v mnoha různých zemích světa, s různými psy, za různých podmínek… Praktická část, kterou jsme absolvovali odpoledne, nám umožnila získat především větší “půdu pod nohama“. Každý, ale opravdu každý z nás, měl možnost dle popsaných pravidel, jak správně psa postavit do statické polohy a jak správně vést psa v pohybu, ukázat, co se svým psem dokáže. Velký přínos jsem viděla v okamžitém opravování chyb, kdy měl každý účastník časového prostoru, kolik si přál, hned několikrát. A bylo evidentní po každé další naší ukázce, jak stoupá určitá osobní jistota, že vše, co chceme, můžeme dokázat, když budeme se svými psy dostatečně trénovat. Ano, samozřejmě že výsledek do jisté míry ovlivňuje vzhled psa, ale na druhou stranu jak bylo několikrát zmíněno, i sebekrásnějšímu psovi dokáže kombinace s nezkušeným handlerem pokazit jeho celkový dojem. A my jsme se dnes všichni nesmírně snažili, abychom se těm profesionálům co nejvíce přibližovali. Počasí bylo objednáno naprosto ukázkové, protože nás asi v půlce praktické části přepadla krátká za to však velmi silná přeháňka, která nám měla názorně ukázat, že pes má být připravený na všechny možné situace, se kterými se můžeme v kruhu setkat a žádná z těchto situací by neměla ovlivnit jeho precizní předvedení. Jako “hřeb semináře“ nás čekala imitace práce v kruhu jako na opravdové psí výstavě skoro se vším všudy. Končili jsme asi o dvě hodiny déle oproti plánu, a proto se na tomto místě hodí mnohokrát poděkovat manželům Zálišovým i paní Vojáčkové, že nám všem, kteří měli jen trochu zájem, věnovali naprosto vše, co nám věnovat mohli. Byl to moc hezký den a teď už je jen na nás, zda jim budeme dělat radost, až nás potkají v nějakém tom výstavním kruhu. Za sebe bych chtěla poděkovat nejen manželům Zálišovým a paní Vojáčkové, ale taktéž všem účastníkům, protože to byl příjemně strávený den v pohodové společnosti. Ještě jednou všem děkuji… Tereza Francouzová