staffordshire bullterrier, stafford, bullterrier, bulterier, sbt; glock, záliš, staffordshire terrier kennel; domidar; domidar dogs